Sosionomen og sosialt arbeid

Mange sosionomer tar videreutdanning, og spesialiserer seg innenfor sitt arbeidsfelt. Stadig flere har mastergrad i sosialt arbeid eller tar tverrfaglig mastergrad. Antallet doktorgrader blant sosionomer er også økende.

FO administrerer godkjenningsordninger for sosionomer. Det gis godkjenning som faglig veileder, sosionom med spesialkompetanse, klinisk sosionom og klinisk spesialist. De sistnevnte ordningene krever et femårig utdanningsforløp etter bachelorstudiet. Variert arbeidspraksis, relevant teoretisk fordypning tilsvarende minst 60 studiepoeng, samt systematisk, prosessrettet veiledning på yrkesutøvelsen er viktige elementer.

Ikke-medlemmer får godkjenning om de fyller de faglige kravene, men må betale et saksbehandlingsgebyr. Se mer om godkjenningsordningene på FO sine hjemmesider.

Neste