Kompass for en ny sosialpolitikk

FOs 10 løft for å bygge velferdsstaten sterkere

30 år regnes som en generasjon. Nå som FO har eksistert som forbund i 30 år ønsker vi å løfte sosialpolitikken for en ny generasjon. Sosialpolitikk handler om å bygge folk og samfunn. Aktiv omfordelingspolitikk og utjevning av sosial ulikhet har vært et mål i kollektiv bygging av velferdsstaten. Gjennom hele vår historie som profesjoner og forbund, har sosialarbeidere sagt ifra om sosiale problemer og bidratt til å gjøre samfunnet mer solidarisk og rettferdig. Nå skal vi gjøre det for en ny tid. Her er vårt kompass som angir retning for en ny sosialpolitikk.

Neste