Kompass for en ny sosialpolitikk

Når vi går på jobb som barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, skaper vi verdier. En verdiskapende offentlig sektor investerer i innbyggerne slik at flest mulig kan være med å bidra til samfunnet. Ansatte i offentlig og privat sektor skaper sammen verdiene vi i Norge lever av, og som gir oss den velferden vi har.

Verdier er mer enn penger. Også mennesker som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet skaper verdier. Gjennom frivillig arbeid, gjennom å stille opp for naboer og familie og i møte med andre mennesker i fellesskapet vårt. Verdiene våre skapes i fellesskap og må derfor komme oss alle til gode.

En ny og sterkere sosialpolitikk er verdiskaping.

Neste