Godkjenningsordninger for vernepleiere

Godkjenning som faglig veileder, vernepleier med spesialkompetanse, klinisk vernepleier og klinisk spesialist

Hva er forskjellen og hva skal til for å få en godkjenning?

Neste