Godkjenningsordninger for vernepleiere

En klinisk vernepleier jobber direkte og i samarbeid med pasienter, klienter og brukere. En klinisk vernepleier har arbeidserfaring, videreutdanning og har mottatt veiledning ut fra gitte kriterier. Godkjenning som klinisk vernepleier kvalifiserer til å arbeide terapeutisk, i samtaleprosesser og utredninger. Noen av de vanligste spesialiseringene er familieterapi, psykisk helsearbeid, rus og miljøterapi.

For å bli godkjent kliniker gjennom FO, må man fullføre et kompetanseløp på minst 5 år. En slik godkjenning kan gi et fortrinn i jobbsammenheng. Enkelte stillinger er forbeholdt søkere med klinisk godkjenning. Det er to ulike løp mot godkjenning.

1: Klinisk vernepleier – alle fordypninger

  • Bachelor i vernepleie med autorisasjon
  • 5 års relevant arbeid etter bachelor, 2 år før påbegynt videreutdanning/master
  • 60 studiepoeng videreutdanning på deltid over 2 år samtidig som man er i arbeid og mottar 80 timer veiledning i videreutdanningen
  • Motta totalt 200 timer veiledning over minst 3 år. 40 av timene skal være fra vernepleier med veiledergodkjenning. Resterende 160 timer kan være fra egen eller annen profesjon med veiledergodkjenning eller klinisk godkjenning
  • Være godkjent faglig veileder gjennom FO

2: Klinisk vernepleier i barn og unges psykiske helse

Vernepleiere som ønsker å bli godkjent klinisk vernepleier gjennom RBUPs spesialistutdannings i barn og unges psykiske helse, har et annet krav til mottatt veiledning. Her er kravet totalt 240 timer veiledning, hvorav 180 timer skal være parallelt med utdanningen. Minst 80 timer skal være individuell veiledning. Dette skal fordeles på følgende måte:

  • 120 timer veiledning skal være fra klinisk vernepleier i barn og unges psykiske helse
  • 60 timer veiledning i metodefordypningen
  • 60 timer veiledning kan mottas før, under eller etter studiet
  • Veileder skal være godkjent veileder eller kliniker

Godkjenningen krever en egen fordypningsoppgave til FO.

Neste