Godkjenningsordninger for vernepleiere

Klinisk spesialist er den høyeste godkjenningsordningen til FO. Dette er en klinisk godkjenning på spesialistnivå innen spesialisthelsetjeneste og kommunale tjenester f.eks innenfor psykisk helse, familieterapi, rus og miljøterapi. For å bli klinisk spesialist må man allerede ha godkjenning som kliniker, samt ha en relevant mastergrad. Det er også krav til veiledning og at man har satt seg inn i forskning og fagutvikling på spesialistområdet. Det er to ulike løp mot godkjenning:

1: Integrert godkjenning

  • Klinisk vernepleier i barn og unges psykiske helse (RBUP)
  • Relevant master
  • Vedlikeholdsaktiviteter

2: Modulbasert godkjenning

  • Klinisk vernepleier
  • Relevant master
  • 30 studiepoeng/80 t faglige kurs rettet mot klinisk fordypning
  • 2400 sider litteratur
  • 40 timer faglig veiledning av klinisk spesialist fra egen profesjon
  • Vedlikeholdsaktiviteter

Les mer om FOs godkjenninger på fo.no/godkjenning