Godkjenningsordninger for sosionomer

Godkjenning som faglig veileder, sosionom med spesialkompetanse, klinisk sosionom og klinisk spesialist

Hva er forskjellen og hva skal til for å få en godkjenning?

Neste