Godkjenningsordninger for sosionomer

Faglig veiledning bidrar til å styrke sosionomers bevissthet og refleksjon, samt øker trygghet og faglig utvikling i arbeidet.

Med FOs godkjenning som faglig veileder, kvalifiserer du til å gi faglig veiledning til kollegaer, studenter og annet helse- og sosialfaglig personell mfl.

Krav:

 • Bachelor i sosialt arbeid
 • 3 års relevant arbeid etter bachelor
 • 60 timer kurs, hvorav 40 timer i veiledningsteori og metode
 • Litteratur: 800 sider veiledningslitteratur og 200 sider etikk
 • 100 timer veiledning
  • 40 timer veiledning skal være fra sosionom med veiledergodkjenning fra FO
  • 30 timer veiledning kan være fra egen eller annen profesjon med veiledergodkjenning
  • 20 timer veiledning skal en selv gi til kollega/fagperson, samtidig som man selv mottar 10 timer veiledning på gitt veiledning
Neste