Godkjenningsordninger for sosionomer

En sosionom med spesialkompetanse innen en bestemt fordypning, har dokumentert kompetanse utover bachelorgrad. Dette kan gi fortrinn når det gjelder stillinger og gi lønnsuttelling.

Krav:

  • Bachelor i sosialt arbeid
  • 5 års relevant arbeid etter bachelor, 2 år før påbegynt videreutdanning
  • 60 studiepoeng videreutdanning innen et bestemt fordypningsområde
  • Mottatt 160 timer faglig veiledning over minst 3 år. Veiledningen skal ha jevn fordeling i fordypningsområdet og på arbeidsfeltet
Neste