Godkjenningsordninger for barnevernspedagoger

Godkjenning som faglig veileder, barnevernspedagog med spesialkompetanse, klinisk barnevernspedagog og klinisk spesialist.

Hva er forskjellen og hva skal til for å få en godkjenning?

Neste