Kliniske barnevernspedagoger er viktig i arbeidet med barn og ungs psykiske helse

Når barn og unge blir psykisk syke trenger de å bli møtt av ansatte med høy faglig – og god klinisk kompetanse. Det innebærer bla å ha gode relasjonelle ferdigheter og forskningsbasert kunnskap om ulike psykiske lidelser. Men vanligvis er ikke det nok.

Neste