Kliniske barnevernspedagoger er viktig i arbeidet med barn og ungs psykiske helse

Det er ofte sammensatte forhold som påvirker barn og unges psykiske helse. Det er derfor viktig at barn med psykiske lidelser blir møtt av hjelpere som både har kunnskap om barns utvikling, psykiske helse, og oppvekstvilkår, og samtidig kompetanse i å hjelpe dem med de sosiale utfordringer de står i.

Neste