Kliniske barnevernspedagoger er viktig i arbeidet med barn og ungs psykiske helse

En klinisk barnevernspedagog kan ivareta alle disse ferdighetene. De er eksperter på å forstå og håndtere individuelle helseplager i kombinasjon med sosiale betingelser. Kompetanse i å se hele barnets situasjon og bidra til at det får et helhetlig tilbud. Det bidrar til å sikre at barnet får helhetlig behandling gjennom at både somatiske, psykiske og sosiale forhold ivaretas.

En klinisk barnevernspedagog er i utgangspunktet en barnevernspedagog. Det er en treårig sosialarbeiderutdanning som retter seg spesifikt inn mot barn og unge som lever i utsatte livssituasjoner. Barnevernspedagogen bruker sin sosial- og barnevernsfaglige kompetanse til å se familien livssituasjon i en helhetlig sammenheng. Det er et godt utgangspunkt for å bli en god kliniker. I tillegg til denne grunnutdanningen har en klinisk barnevernspedagog en femårig kompetanseløp. Det stilles strenge krav til den som ønsker å bli en klinisk barnevernspedagog. For å bli godkjent klinisk barnevernspedagog så må du ha:

  • Bachelor i barnevern.
  • 5 års relevant arbeidserfaring etter bachelor. 2 år skal være før påbegynt videreutdanning. 4 av de 5 årene skal være klinisk rettet.
  • Gjennomført en 60 studiepoengs videreutdanning på deltid over 2 år samtidig som man er i minst 50% arbeid og mottar minst 80 timer faglig veiledning knyttet mot studiet. Studiet må være klinisk rettet.
  • Motta 200 timer faglig veiledning, hvorav 120 timer skal være fra barnevernspedagog med veiledergodkjenning fra FO, 80 timer av dem fra klinisk barnevernspedagog. Resterende 80 timer kan være fra egen eller annen profesjon med veiledergodkjenning. 65 av de totalt 200 timene skal være individuell veiledning (en-til-en).
  • Være godkjent faglig veileder av FO.
Neste