Godkjenningsordninger for barnevernspedagoger

En klinisk barnevernspedagog jobber direkte og i samarbeid med pasienter, klienter og brukere. En klinisk barnevernspedagog har arbeidserfaring, videreutdanning og har mottatt veiledning ut fra gitte kriterier. Kompetansen kvalifiserer for å arbeide terapeutisk med barn og deres pårørende, i samtaleprosesser og utredninger.


Noen av de vanligste spesialiseringene er familieterapi, psykisk helsearbeid, psykisk helse hos barn og unge, rus og miljøterapi.


For å bli godkjent kliniker gjennom FO, må man fullføre et kompetanseløp på minst 5 år. En slik godkjenning kan gi et fortrinn i jobbsammenheng. Enkelte stillinger er forbeholdt søkere med klinisk godkjenning. Det er to ulike løp mot godkjenning.

1: Klinisk barnevernspedagog – alle fordypninger

  • Bachelor i barnevern
  • 5 års relevant arbeid etter bachelor, 2 år før påbegynt videreutdanning/master
  • 60 studiepoeng videreutdanning på deltid over 2 år samtidig som man er i arbeid og mottar 80 timer veiledning i videreutdanningen
  • Motta totalt 200 timer veiledning over minst 3 år. 120 av timene skal være fra barnevernspedagog med veiledergodkjenning, hvorav 80 fra klinisk barnevernspedagog. Resterende 80 timer kan være fra egen eller annen profesjon med veiledergodkjenning eller klinisk godkjenning
  • Være godkjent faglig veileder gjennom FO

2: Klinisk barnevernspedagog i barn og unges psykiske helse

Barnevernspedagoger som ønsker å bli godkjent klinisk barnevernspedagog gjennom RBUPs spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse, har et annet krav til mottatt veiledning. Her er kravet totalt 240 timer veiledning, hvorav 180 timer skal være parallelt med utdanningen. Minst 80 timer skal være individuell veiledning. Dette skal fordeles på følgende måte:

  • 120 timer veiledning skal være fra klinisk barnevernspedagog i barn og unges psykiske helse
  • 60 timer veiledning i metodefordypningen
  • 60 timer veiledning kan mottas før, under eller etter studiet, og veileder skal være godkjent veileder eller kliniker

Godkjenningen krever en egen fordypningsoppgave til FO.

Neste