Organisasjonsprogram 2023-2027 (bokmål)

FOs tillitsvalgte skal tilbys opplæring og veiledning som gjør dem i stand til å utføre vervene sine, og ivareta medlemmenes interesser og rettigheter overfor arbeidsgiver til beste for FOs medlemmer innenfor de ulike tariffområdene.

FOs tillitsvalgtskolering skal tilpasses de tillitsvalgtes behov og imøtekomme deres tilbakemeldinger. Alle tillitsvalgte skal få et helhetlig opplæringstilbud.

Neste