Organisasjonsprogram 2023-2027 (bokmål)

Organisasjonsarbeidet i FO er et virkemiddel for å styrke FOs posisjon som fagforening og profesjonsforbund for FOs profesjoner, og for å virkeliggjøre FOs politikk sentralt og lokalt. Organisasjonsprogrammet knytter sammen aktivitetene.

Organisasjonsprogrammet formaliserer og forankrer den organisatoriske innsatsen på et overordnet nivå, og fastsetter organisasjonens strategiske prioriteringer. En samlet innsats for å styrke det organisatoriske arbeidet i FO vil gjøre organisasjonen til en sterk og fremtidsorientert organisasjon bygget av medlemmene og tillitsvalgte. Organisasjonens strategi skal underbygge at FO får en styrket stemme i samfunnsdebatten for å fremme medlemmenes interesser og være en sterk sosialpolitisk aktør.

FOs organisasjonsprogram skal bidra til at organisasjonens prioriteringer og målsettinger i landsmøteperioden gjør at FO vil ha følgende prioriteringer:

Neste