Organisasjonsprogram 2023-2027 (bokmål)

Studenter er en viktig kilde til økt medlemsvekst. Studentsatsingen er viktig for å kunne tilby studentene gode og relevante medlemstilbud og aktiviteter i studietiden. Og for å styrke relasjonen slik at studentmedlemmene velger å ta med FO-medlemskapet videre inn i arbeidslivet og verv i organisasjonen.

FO og FO-Studentene skal i perioden utarbeide en strategi for å øke andelen studentmedlemmer, øke deltakelsen i organisasjonen og etablere studentstyrer på utdanningssteder med heltidsutdanninger.

Neste