Organisasjonsprogram 2023-2027 (bokmål)

FOs kommunikasjon skal være tydelig, inkluderende og troverdig. Medlemmer og tillitsvalgte skal sikres god og tilgjengelig informasjon. FOs politikk og aktiviteter skal synliggjøres og formidles på en profesjonell og slagkraftig måte.

FO skal i perioden revidere FOs kommunikasjonsstrategi og utarbeide en intern kommunikasjonsstrategi for hele organisasjonen for å posisjonere FO som en tydeligere samfunnspolitisk aktør.