Organisasjonsprogram 2023-2027 (bokmål)

Organisering av yrkesaktive er en forutsetning for å opprettholde og øke FOs innflytelse. Forbundet er avhengig av høyest mulig organisasjonsgrad innen profesjonene for å sikre medlemmenes makt og gjennomslagskraft. En høy organisasjonsprosent gir FO ikke bare større legitimitet og økt påvirkningsgrad, men også større økonomisk handlingsrom og muligheter for å styrke arbeidet i alle organisasjonsledd.

FO skal i perioden utarbeide en strategi for å øke organisasjonsgraden blant FOs profesjoner.

Neste