Organisasjonsprogram 2023-2027 (bokmål)

Trepartssamarbeidet mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere bidrar til en balansert lønnsutvikling, gode arbeidsvilkår og trygge rammer i arbeidslivet. I trepartssamarbeidet er tillit og god dialog nøkkelfaktorer, og FOs tillitsvalgte spiller en sentral rolle i dette samarbeidet. Den beste medlemsfordelen og det beste medlemsbevarende tiltaket vi kan tilby våre medlemmer, er tillitsvalgte som er trygge i rollen sin og som er i stand til å ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte.

FO skal arbeide målrettet med å bygge sterke klubber og FO-felleskap på arbeidsplassene med dyktige tillitsvalgte som våre fremste representanter.