Organisasjonsprogram 2023-2027 (bokmål)

FO skal være den foretrukne fagforeningen for FOs profesjoner og være bygd på sterke faglige fellesskap med muligheter for å aktivt påvirke utviklingen innenfor fagfeltene. FO må derfor til enhver tid ha et godt og relevant medlemstilbud. Dette innebærer å forstå medlemmenes behov for organisering og tilpasse organisasjonen til utviklingen i samfunnet og arbeidslivet.

FOs organisasjon skal arbeide for å ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte, og fremme mangfold, engasjement og involvering i organisasjonens ulike ledd. Organisasjonen skal i størst mulig grad benytte seg av kunnskapen og ressursene i egen medlemsmasse, og skape et tettere samarbeid og samhandlingsprosesser i organisasjonens ulike ledd og fagfelt.

Neste