Organisasjonsprogram 2023–2027 (nynorsk)

Studentar er ei viktig kjelde til auka medlemsvekst. Studentsatsinga er utslagsgivande for å kunne tilby studentane gode og relevante medlemstilbod og aktivitetar i studietida. Og ikkje minst for å styrkje relasjonen, slik at studentmedlemmane vel å ta med FO-medlemskapen vidare inn i arbeidsliv og verv i organisasjonen.

FO og FO-studentane skal i perioden utarbeide ein strategi for å auke talet på studentmedlemmar, stimulere til meir deltaking i organisasjonen og etablere studentstyre på utdanningsstader med heiltidsutdanningar.

Neste