Yrkesetisk grunnlagsdokument (bokmål)

Dette yrkesetiske dokumentet henvender seg til:

  • barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere
  • studenter og undervisningspersonell ved utdanningene for profesjonene
  • den som benytter seg av tjenestene fra disse profesjonene
  • arbeidsgivere og oppdragsgivere
  • kolleger og samarbeidspartnere

Målet med det yrkesetiske dokumentet er:

  • å styrke etisk bevissthet og handling blant barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere
  • å gi enkeltindivider, allmennheten og myndigheter innsyn i disse profesjonenes etiske grunnlag
  • å bidra til å legitimere utøvelsen av yrket og være et element i utviklingen av profesjonsidentitet og profesjonenes selvjustis
  • å gi inspirasjon og veiledning for etisk refleksjon og dialog
Neste