Vernepleier i psykisk helse

Vernepleierfaglig arbeid er dynamisk og pendler mellom systematisk tiltaksarbeid og det mer kontekstavhengige arbeidet, ofte kalt relasjonelt arbeid. Relasjonelt arbeid er basert på kjennskap til den det gjelder, pårørende/familie og sosialt nettverk, men også til faglig kunnskap og evne til vinn-toning: alt det som gjør det mulig å gripe øyeblikket, og med den andres beste for øye bidra til at personen opplever seg sett og anerkjent. Relasjonelt arbeid er å skape mening sammen, invitere til samhandling, humor og lekenhet.

Vernepleieres helsefag- og legemiddelkompetanse gjør at de kan inneha stillinger der det er krav til sykepleierfaglig ansvar, som for eksempel ansvarsvakt, ansvar for legemiddelhåndtering og øvrig fagansvar. Deres miljøterapeutiske kompetanse bidrar til tilrettelegging i miljøet og et miljøterapeutisk tilbud.

Vernepleiere har kunnskap om hvordan legge til rette for å bistå personer med ulike emosjonelle-, fysiske-, sosiale- og kognitive utfordringer. Målrettet miljøarbeid og vernepleierens arbeidsmodell, er en modell for planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeid der en person eller et miljø ønsker endring. Den gir vernepleieren et godt verktøy for systematisk problemløsning basert på brukerstyring og det å være et medmenneske i hverdagen.

Neste