Vernepleier i psykisk helse

Vernepleier i psykisk helse Over 9.000 av FOs medlemmer er vernepleiere. FOs medlemsundersøkelsen viser at i tjenestene psykiatri (poliklinikk og institusjon), rus (poliklinikk og institusjon) og somatiske helsetjenester/sykehus jobber rundt 18 prosent av FOs vernepleiere. Det er rundt 8 prosent av vernepleierne som jobber i tjenestene NAV, oppsøkende /ambulerende tjenester eller med boligsosialt arbeid. I tillegg kommer vernepleiere som jobber med psykisk helse i øvrige kommunale tjenester.

Våre medlemmer er ansatt i:

  • Ulike døgnavdelinger
  • Poliklinikker barn / voksen
  • Ambulante team
  • Kommunale psykisk helse tjenester
Neste