Om vernepleieryrket

Vernepleier Kjære vernepleiere i fag- og terapeutstillinger, i lederstillinger, innen
undervisning/forskning, spesialisttjenesten og alle andre steder vi er, og kjære
vernepleierstudenter. Profesjonsrådet for vernepleiere (PRV) er opptatt av at dere skal ha en brosjyre som sier noe om hvem vi er, hvor vi er og hva vi kan.

Uansett hvor dere jobber og hvilken stillingstittel dere har, håper vi dette vil oppleves relevant. God kommunikasjon med brukere og pårørende, og tverrfaglig samarbeid er helt sentralt i faglig forsvarlig yrkesutøvelse og god praksis. Skal vi klare dette er det viktig at vi vet hvem vi er, og kan formidle dette enkelt og tydelig. Vi håper brosjyren kan bidra til dette.

Underveis i utarbeidelsen har PRV fått innspill fra en referansegruppe nedsatt av Nasjonalt profesjonsråd for
utdanning og forskning innen vernepleie (UHR) bestående av Anita Gjermestad (VID), Silje Haugland (UiA) og Marit Pettersen (HVL). Det ble i tillegg bedt om innspill fra en rekke brukerorganisasjoner.

Neste