Om vernepleieryrket

Vernepleierens oppgave til å være politiske endringsaktører handler ikke bare om hvordan vi skal være aktører på vegne av våre brukere, men hvordan bidra til selvstendiggjøring. For eksempel har vi en plikt til å sørge for at personer med utviklingshemning også kan bruke stemmeretten sin.

Vernepleieren har et ansvar for å sørge for at de vi yter tjenester til SELV kan delta direkte med sine demokratiske rettigheter.