Vernepleier i rusomsorgen

Vernepleier i rusomsorgen Over 9.000 av FOs medlemmer er vernepleiere. FOs medlemsundersøkelsen viser at 17 % av vernepleierne jobber i tjenester til personer med rusmiddelavhengighet.

Våre medlemmer er ansatt i:

  • Oppfølging og ettervern i kommunale tjenester
  • Lavterskel tilbud for personer med rusavhengighet
  • Behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten
  • Rehabiliteringstilbud
  • Forebyggende virksomhet
  • Ambulerende tjenester
Neste