Sosionomen i skolen

  • Forstå sammenhenger mellom enkeltindivider, familie og samfunn
  • Tilrettelegge for utvikling og mestring hos enkeltindivider, grupper og sosiale forhold
  • Være samtalepartner for skolens personale
  • Tilby utviklingsstøttende samtaler med barn og unge
  • Planlegge og gjennomføre samtalegrupper med barn og unge
  • Tilby samtalegrupper med foreldre
  • Gi rådgivning til foreldre
  • Følge opp barn og unge med spesielle behov
  • Bidra til et nært samarbeid med tilgrensende instanser i forhold til barn og unges hjelpebehov
Neste