Sosionomen i skolen

Sosionomen i skolen Bidrar til et godt psykososialt og læringsfremmende miljø blant elever og lærere.

Sosionomer i skolen har som oppgave å:

  • Være kontaktformidler mellom hjem og skole
  • Fange opp barn og unge med psykiske plager/lidelser som ikke selv oppsøker helsetjenesten
Neste