Sosionomen i skolen

  • Et bedre læringsmiljø
  • Større forståelse blant skolens personale for sosialt utsatte barn og unge
  • At barn og unge får tidligere og raskere hjelp
  • Å forebygge alvorlige lidelser hos barn og unge

Sosionomen har taushetsplikt.

Neste