Vernepleier i rusomsorgen

Vernepleieren kan bidra med sin helse- og sosialfaglige kompetanse, og være med å styrke det faglige tilbudet til personer med rusavhengighet. Vernepleiere har kompetanse om rusavhengighet og de konsekvenser en avhengighet kan medfører for den enkelte, den enkeltes familie og for samfunnet.

Vernepleiere har kompetanse til å kunne jobbe direkte med personen med rusavhengighet, men også med pårørende. Deres kunnskaper om miljøterapi, helsefag og forvaltningskunnskap gir mulighet til å bidra på ulike nivåer, fra forebyggende virksomhet gjennom behandling til evaluering. Vernepleiere har kunnskaper om den relasjonelle modellen om funksjonshemming og kan gjennom miljøterapeutisk arbeid jobbe med individets forutsetninger og samfunnets rammebetingelser på ulike plan. Vernepleiere kan bidra i tilrettelegging av aktiviteter i hverdagen for å skape en meningsfull hverdag for den enkelte. Vernepleiere jobber for å fremme menneskeverd og tilhørighet for alle mennesker. De benytter faglige metoder som kan bidra til økt inkludering for personer sårbare livssituasjoner.

Neste