Vernepleier i demensomsorgen

Personsentrert omsorg krever gode fagkunnskaper om grunnleggende behov, sykdom, legemiddelkompetanse, miljøterapi og kommunikasjon for å nevne noe, i tillegg er gode verdier og holdninger avgjørende for god demensomsorg.

Demensomsorgen trenger flere ansatte med høy faglig kompetanse. Vernepleie gir både helse- og sosialfaglig kompetanse og vernepleiere er autorisert helsepersonell. Det gjør denne bachelorutdanning unik. Vernepleierutdanningen har sin forankring i en helhetlig integrert kompetanse basert på helsefag, sosialfag, juss, pedagogikk og psykologi.

Neste