Vernepleier i demensomsorgen

Vernepleier i demensomsorgen Over 9.000 av FOs medlemmer er vernepleiere. Medlemsundersøkelsen vår viser at rett under 10 prosent av dem jobber med personer med demens eller progredierende lidelser. I tillegg jobber like mange av våre vernepleiermedlemmer i andre tjenester som også yter tjenester til personer med demens, enten i kommunale helse- og omsorgstjenester, institusjon eller spesialisttjenester.

Våre medlemmer er ansatt i:

  • Ulike avdelinger på sykehjem (skjermet/somatisk)
  • Hjemmebaserte tjenester (hjemmeboende personer med demens)
  • Somatiske sykehus
  • Alderspsykiatriske avdelinger
  • Kommunale demensteam og rehabiliteringstjeneste
  • Dagtilbud og avlastningsordninger
Neste