Sosionomen i spesialisthelsetjeneste

Sosionomen har bred kunnskap og kompetanse i å forebygge, løse og redusere sosiale problemer, og bidra til at mennesker får tatt i bruk sine ressurser gjennom:

 • å kartlegge ressurser, og gi helhetlige, koordinerte og
 • individuelt tilpassede tjenester.
 • ulike sosialfaglige arbeidsformer, der brukeren er aktiv.
 • deltaker og mobiliserer egne og omgivelsenes ressurser.
 • endringsarbeid, motivasjonsarbeid, tverrfaglig samarbeid og ulik metodikk innen individuelt, gruppe og samfunnsarbeid.
 • kommunikasjon, relasjon og konfliktløsning med ressursperspektiv og medvirkning som bærende element.
 • kunnskap om helse- og velferdstjenester og kan formidle kontakt og initiere til samarbeid med andre hjelpeinstanser.
 • kunnskap om ulike livsutfordringer som rus og avhengighet og psykisk helse.
 • kunnskap om migrasjon og om sosialt arbeid i flerkulturelle kontekster.
 • kunnskap om familiesystemer og har kompetanse på å ivareta et helhetlig barne- og familieperspektiv.
 • kunnskap om velferdslovgivning og kompetanse i lovanvendelse, skjønnsutøvelse og forvaltning (saksbehandling).
 • kunnskap om etikk, og har kompetanse i å identifisere og håndtere etiske dilemma.
Neste