Sosionomen i spesialisthelsetjeneste

 • Sosionomen kan gi pasienter og pårørende rådgiving og informasjon om behandling og tjenestetilbud.
 • Sosionomen kan også gi rådgiving til de ulike samarbeidspartene som er involvert rundt behandlingen av pasienten.
 • Sosionomen kan gi tilbud om samtaler, individuelt eller i grupper, innenfor ulike typer sykdommer og mestring
 • av sykdommer.
 • Sosionomen kan bistå og hjelpe pasientene til å være aktivt med i behandlingen av sin sykdom.
 • Individuelle samtaler og gruppesamtaler.
 • Praktisk bistand og tett oppfølging i samarbeid med pasienten og dens pårørende.
 • Oversikt over aktuelle tjenester og koordinering av det samlende hjelpetilbudet.
 • Bidra til å sikre et helhetlig tilbud tilpasset brukerens behov.
 • Samarbeid med bruker- og interesseorganisasjoner,
 • pårørende, andre yrkesgrupper og profesjoner.
 • Initiere og delta i faglig utviklingsarbeid, herunder initiativ til å etablere nye tiltak.
 • Dokumentasjon, kvalitetsutvikle og evaluere betydningen av det sosialfaglige arbeidet.