Sosionomen i kommunens helse- og omsorgstjenester

Sosionomen har bred kunnskap og kompetanse i å forebygge, løse og redusere sosiale problemer, og bidrar til at mennesker får tatt i bruk sine ressurser gjennom:

  • Å kartlegge ressurser, og gi helhetlige, koordinerte og individuelt tilpassede tjenester.
  • Ulike sosialfaglige arbeidsformer, der brukeren er aktiv deltaker og mobiliserer egne og omgivelsenes ressurser.
  • Endringsarbeid, motivasjonsarbeid, tverrfaglig samarbeid og ulik metodikk innen individuelt, gruppe og samfunnsarbeid.
  • Kommunikasjon, relasjon og konfliktløsning med ressursperspektiv og medvirkning som bærende element.
  • Kunnskap om helse- og velferdstjenester og kan formidle kontakt og initiere til samarbeid med andre hjelpeinstanser.
  • Kunnskap om ulike livsutfordringer som rus og avhengighet og psykisk helse.
  • Kunnskap om migrasjon og om sosialt arbeid i flerkulturelle kontekster.
  • Kunnskap om familiesystemer og har kompetanse på å ivareta et helhetlig barne- og familieperspektiv.
  • Kunnskap om velferdslovgivning og kompetanse i lovanvendelse, skjønnsutøvelse og forvaltning (saksbehandling).
  • Kunnskap om etikk, og har kompetanse i å identifisere og håndtere etiske dilemma.
Neste