Sosionomen i kommunens helse- og omsorgstjenester

Sosionomen i kommumens helse- og omsorgstjeneste Helse- og omsorgstjenesteloven sier at kommunen skal fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebyggen sosiale problemer. Dette er noen av kjerneområdene i sosialt arbeid, og sosionomer er med sin særskilte kompetanse avgjørende for at kommunene skal kunne realisere sine forpliktelser etter loven.

Over 62 % av sosionomene i Norge har en kommune som arbeidsgiver (SSB 2016). Svært mange arbeider innenfor den kommunale delen av NAV og i barnevernet, og mange arbeider også innen kommunale helse- og omsorgstjenester.

Neste