Barnevernspedagogen i barnehagen

Barnevernspedagogens nøkkelkompetanse er å forstå barn, unge og deres familiers livssituasjon i en helhetlig sammenheng, og til å handle på basis av denne forståelsen.

De kan identifisere og gi hjelp til barn og unge i risikosituasjoner. En stor del av arbeidet deres handler om å sikre barn og unge nok omsorg, tilhørighet og mestring. Arbeidet styres ut fra barnets beste, og barnas egen stemme inkluderes i saker som berører deres liv.

Neste