Barnevernspedagogen i skolen

Barnevernspedagogen er viktig i skolen Skolen er den eneste lovpålagte arenaen hvor alle barn og unge i Norge møter daglig gjennom ti skoleår. Skolen er en av våre viktigste sosialisering- og læringsarenaer og må være et godt sted å være for alle barn. Det er derfor viktig at skolen både legger til rette for god undervisning og for at barn som av ulike årsaker har det vanskelig, fanges opp og får hjelp.

Skolen er den eneste lovpålagte arenaen hvor alle barn og unge i Norge møter daglig gjennom ti skoleår. Skolen er en av våre viktigste sosialisering- og læringsarenaer og må være et godt sted å være for alle barn. Det er derfor viktig at skolen både legger til rette for god undervisning og for at barn som av ulike årsaker har det vanskelig, fanges opp og får hjelp.

Av FOs 7700 barnevernspedagoger er om lag 450 ansatt i skolen. De fleste jobber som miljøterapeuter. Barneverns-pedagoger kan jobbe med både grupper og enkeltelever. I en travel hverdag med mange elever per lærer, og ulike komplekse utfordringer, har lærere verken tid eller ressurser til å håndtere dette. Skolen må ha nok voksne med riktigkompetanse som kan identifisere og å følge opp enkeltelever og klassemiljø. Her vil barnevernspedagogen være en viktig ressurs.

Skolen trenger gode støttesystemer bestående av andre faggrupper enn lærere. Disse kan aldri erstatte læreren, men er et viktig supplement som bidrar til bedre læring.

Neste