Barnevernspedagogen i barnehagen

Barnevernspedagogen er viktig i barnehagen De fleste barn i Norge mellom ett og fem år tilbringer store deler av hverdagen i barnehagen. Det er en av våre viktigste sosialisering- og læringsarenaer og skal være et godt sted å være for alle barn.

Ansatte i barnehagen har en unik mulighet til å forebygge og fange opp barn som av ulike grunner har det vanskelig. De sitter med førstehåndsinformasjon om barnas helsetilstand og livssituasjon. Ansatte i barnehagen må ha kompetanse i å gjenkjenne tegn på omsorgssvikt og vite når de bør kontakte helse- og velferdstjenester som barnevern, helsestasjon og lignende. Denne kompetansen har barnevernspedagoger
– de bør derfor være en del av staben i en barnehage.

Neste