Vernepleier i skolen

Vernepleier i skolen Over 9.000 av FOs medlemmer er vernepleiere. Medlemsundersøkelsen vår viser at 8 prosent av dem jobber i skolen, 0,5 prosent i SFO/AKS og 0,2 prosent i PP- tjenesten. I tillegg jobber 1 prosent av FOs vernepleiere i barnehage.

Vernepleier:

 • Kan målrettet miljøarbeid (kartlegging, målvalg, metodevalg, registering og evaluering) på elev, gruppe, klasse og systemnivå
 • Kan identifisere miljøfaktorer som fremmer opplæring og utvikling for elevene
 • Har kunnskap om tilrettelegging for individuell opplæring
 • Kan utarbeide, forberede og gjennomføre individuelle opplæringstiltak
 • Kan bidra til deltagelse og økt toleranse for mangfold
 • Kan kartlegge årsaker til elevers utfordringer og utarbeide tiltak
 • Har kompetanse om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), velferdsteknologi og hjelpemidler
 • Har kunnskap og ferdigheter til å forebygge bruk av tvang og makt
 • Har god kunnskap om lovverk som regulerer bruk av tvang og makt
 • Er autorisert helsepersonell og har legemiddelkompetanse
 • Har kompetanse på tverrfaglig samarbeid med ulike instanser og ulike nivå
Neste