Vedtektene 2023-2027 (nynorsk)

FO-studentane er ei samanskiping av studentmedlemmane i FO, og ligg under landsmøtet. Organiseringa er landsomfattande, der lokallaga kan vere representerte i aktuelle avdelingar, og avdelingane skal støtte arbeidet til lokallaga jf. § 11.2, bokstav k. Årsmøtet til FO-studentane slår fast vedtektene til FO-studentane.

Aktivitetane til FO-studentane blir finansierte gjennom årlege løyvingar i landsstyret.

Neste