Vedtektene 2023-2027 (nynorsk)

Medlemmane i FO blir delte inn i tre valseksjonar for å sikre breidde i representasjonen på landsmøtet, jf. § 5.2, og høyrer til ein av følgjande valseksjonar:

  • Barnevernspedagog
  • Sosionom
  • Vernepleier

Velferdsvitarane høyrer til same valseksjon som sosionomane.

Medlemmar som har andre utdanningar, jf. § 3.2, blir plasserte inn under valseksjonen etter følgjande kriterium: arbeidsområde, utdanning, kva medlemmen sjølv ønskjer.

Neste