Vedtektene 2023-2027 (nynorsk)

Ekstraordinært landsmøte blir kalla inn etter vedtak i arbeidsutvalet, landsstyret eller landsmøtet, eller dersom minst 10 prosent av medlemmane krev det skriftleg.

Det blir halde etter dei same reglane som eit ordinært landsmøte, med ei innkallingstid på to månader.

Det kan berre fattast vedtak i saker som er nemnde i innkallinga. Møtet kan ikkje hevast før protokollen er godkjend.

Neste