Vedtektene 2023-2027 (nynorsk)

§ 17.1 Årsrekneskap og revisjon

Den samla rekneskapen til FO blir gjort opp og revidert ved utgangen av kvart rekneskapsår.
Revisjonen skal utførast av ein statsautorisert revisor.

§ 17.2 Årsrekneskap

Den samla rekneskapen til FO, revisjonsmeldinga og rapporten frå kontrollkomiteen blir send til landsstyret til orientering ved utgangen av kvart rekneskapsår.
Rekneskapen og revisjonsmeldinga blir lagde fram for landsmøtet til orientering.

Neste