Vedtektene 2023-2027 (nynorsk)

Ved val til landsmøtet, landsstyret, arbeidsutvalet, avdelingsstyra og vedtektsfesta komitear, råd og utval skal minst 50 % av dei valde vere kvinner.

Ved val av klubbstyre og andre råd og utval lokalt og sentralt skal ein leggje vinn på at minst 50 % av dei valde er kvinner.
I tillegg skal ein ved vala leggje vekt på mangfald når det gjeld alder, etnisitet og tariffområde/sektor.

Neste