Vedtekter 2023-2027 (bokmål)

Medlemmene i FO deles inn i tre valgseksjoner for å sikre bredden i representasjon på landsmøtet, jf. § 5.2 og tilhører en av følgende valgseksjoner:

  • Barnevernspedagog
  • Sosionom
  • Vernepleier

Velferdsviterne tilhører sosionomenes valgseksjon.

Medlemmer som har andre utdanninger, jf. § 3.2 plasseres inn under valgseksjonen etter følgende kriterier: arbeidsområde, utdanning, medlemmets eget ønske.

Neste