Vedtekter 2023-2027 (bokmål)

Ekstraordinært landsmøte innkalles etter vedtak i arbeidsutvalget, landsstyret eller landsmøtet, eller dersom minst 10 prosent av medlemmene skriftlig krever det.

Den avholdes etter de samme regler som for ordinært landsmøte, dog med innkallingstid på 2 måneder.

Det kan bare gjøres vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. Møtet kan ikke heves før dets protokoll er godkjent.

Neste