Vedtekter 2023-2027 (bokmål)

§ 16.1 Kontingent

Med kontingent menes det medlemmene betaler for sitt medlemskap i FO.

FOs ordinære kontingent for yrkesaktive medlemmer fastsettes av landsmøtet.

Kontingent for øvrige medlemskategorier fastsettes av landsstyret.

Kontingent for yrkesaktive medlemmer betales fortrinnsvis ved lønnstrekk.

§ 16.2 Avdelingstilskudd.

Avdelingstilskuddet fastsettes av landsstyret under den årlige budsjettbehandlingen.

§ 16.3 Ekstrakontingent ved arbeidsstans

Ved arbeidsstans i forbindelse med tariffkrav kan landsstyret vedta ekstrakontingent.

Neste